Prosinec 2009

Zakázané mesto

31. prosince 2009 v 15:05
Zakázané mesto
1421, Čína
Čínski cisári vládli z dračieho trónu, ktorý sa nachádza v Hale najvyššej harmónie.

Zakázané mesto v srdci Pekingu bolo od ostatného mesta odrezané priekopami a purpurovočervenými múrmi. Smel sa tu zdržiavať iba cisár so svojím sprievodom, všetkým obyčajným smrteľníkom bolo neprístupné. Bolo centrom čínskeho impéria a v očiach Číňanov centrom sveta. Tu žili a vládli panovníci dynastie Čching a Ming až do zániku ríše roku 1911.
História Pekingu je veľmi stará. Zakázané mesto však postavili iba roku 1420.Vtedy cisár Jung-luo z dynastie Ming položil svoju hlavnú rezidenciu z Najingu do Pekingu. S veľkým vynaložením práce vznikol palácový komplex, ktorý bol hodný imperiálneho panovníka. Roku 1644, keď Mandžuovia zvrhli dynastiu Ming, mesto bolo vyplienené. Mandžuskí panovníci z dynastie Čching mu však znovu vrátili niekdajší lesk. Postavili sa nové chrámy a paláce a zakladali sa nádherné záhrady a jazerá. V 18. storočí mesto dosiahlo svoj skvelý vrchol. Zakázané mesto má štvorcový pôdorys. Leží na severojužnej osi a obklopuje ho široká priekopa a múr vysoký 10,40 metra. Vnútri sú symetricky usporiadané paláce, brány, vnútorné nádvoria, riečky a záhrady. Je tu 9 000 miestností, ktoré obýval cisár so svojimi ženami - matkou, manželkami a konkubínami - a s armádou sluhov a eunuchov. Dvorský život sa riadil presnou etiketou. Zakázané mesto sa stalo klietkou, v ktorej cisár so svojim sprievodom žil odlúčene od reality.
Všetky fasády hlavných budov smerujú na juh. Zakázané mesto tým nastavuje chrbát nepriateľským mocnostiam zo severu a studeným vetrom zo Sibíri. Aj hlavná vstupná brána je na juhu. Je to Wumen (Posledná brána), pred ktorou cisár zvyčajne konal prehliadku svojich oddielov. Za ňou sa nachádza vnútorné nádvorie, ktorým preteká malá rieka Zlatá voda. Ponad ňu vedie päť cností a vedú k Bráne najvyššej harmónie. Za touto bránou leží veľké vnútorné nádvorie. Je také veľké, že sa naň vošlo 20 000 ľudí. Na protiľahlej strane, na vysokej mramorovej terase, sa týči najvyššia stavba Zakázaného mesto, Hala najvyššej harmónie. Cisár tam majestátne trónil pri veľkých štátnych príležitostiach, ktoré sprevádzalo vyzváňanie zlatých zvonov. Cisár bol obklopený mrakmi kadidla a regimentmi podriadených úradníkov a hodnostárov.
Za Halou najvyššej harmónie sú dva obradné priestory: Hala dokonalej harmónie a Hala zachovania harmónie. Ďalej na sever sú súkromné komnaty, kde býval cisár, jeho rodina a dvorania. Dnes sú v rade miestnosti vystavené poklady, ktoré cisári nazhromaždili, vrátane pozoruhodnej zbierky hodín a bábik. Poklady poskytujú iba slabú predstavu o niekdajšom lesku. Roku 1937 Zakázané mesto Japonci vydrancovali a roku 1949 nacionalisti kadečo odviezli na Taiwan.
Na severnom konci palácového komplexu sa rozprestierajú cisárske záhrady. Sú pôvabne usporiadané, osadené stromami, vyzdobené sochami a sú v nich skalné záhrady, jazierka a vodopády. Do tejto oázy pokoja sa vstupuje Bránou pozemského pokoja.


CHICHÉN ITZÁ

30. prosince 2009 v 17:46
CHICHÉN ITZÁ
10. storočie, Mexiko

Jedno z veľmi neblahých miest Nového sveta, kde sa stretlo kultúry Mayov a Toltékov.

Chichén Itzá bolo až do 10. storočia po Kr. dôležitým centrom Mayov. Neskôr, keď mayská kultúra upadala, získali vládu nad mestom pravdepodobne toltécki bojovníci a premenili Chichén Itzá na väčšiu a lepšiu verziu svojho hlavného mesta Tuly. Bohaté vykopávky, ktoré dnes v Chichén Itzá možno vidieť, sa nedajú pripísať výlučne ani mayskej ani toltéckej kultúre. skôr ide o zaujímavú zmes ideí a motívov oboch kultúr.
Chichén Itzá možno bolo nové hlavné mesto panovníka Topiltzina-Quetzalcoatla, ktorý bol vyhnaný z Tuly a u Mayov bol známy pod menom Kukulkán. Miestu dominuje pyramídový chrám El Castillo (zámok), ktorý je mu zasvätený. Deväťstupňová pyramída má na každej zo štyroch strán 91 schodov a bola postavená na zvyškoch inej, staršej pyramídy. Rozmery a tvar El Castilla sú úchvatné. Počet schodov a terás symbolizuje dni a mesiace roka. Schodiská sú orientované presne na štyri svetové strany. Počas jarnej a jesennej rovnodennosti vzniká výnimočný efekt: tiene dopadajúcich slnečných lúčov budia dojem, že hadí boh, ktorého hlava a chvost sú vytesané na hornom a dolnom konci pyramídy, ožíva a kľukato sa plazí z chrámu.
Chichén Itzá má vari najpôsobivejšiu loptovňu v celej Strednej Amerike. Je veľmi rozľahlá, ohradená dvoma paralelnými 83 metrov dlhými a 8,2 metra vysokými múrmi, ktoré sú od seba vzdialené 27 metrov. Na každom konci ihriska stojí chrám. Náboženský význam loptovej hry dodnes zostáva záhadou. Reliéfne s uťatými hlavami, preto sa predpokladá, že sa bojovalo o život. Jedna interpretácia herných pravidiel z neskoršieho aztéckeho obdobia uvádza, že hráči museli prehodiť loptu cez jeden z kamenných kruhov na hornom konci múru.
Do chrámu bojovníkov v Chichén Itzá sa vstupuje stĺpovou halou. Nespočetné stĺpy predstavujú toltéckych bojovníkov a kedysi niesli strechu. Takéto stĺpové haly možno nájsť aj v Tule:, zdá sa, že boli vynálezom toltékov. Chrám je vyzdobený skulptúrami a freskami. Opäť sa tu objavujú známe motívy toltéckeho umenia, jaguár a orol. V Chichén Itzá sa nachádza i jaguárov chrám, strážený kamenným jaguárom.
Územie známe ako Starý Chichén je zarastené vegetáciou a sotva vzbudzuje pozornosť. Skrýva však mnohé zaujímavé budovy, na ktorých badať len malý toltécky vplyv. Je tu observatórium - veža na dvojitej plošine - a pyramída, v ktorej na našlo mnoho hrobov.
Takzvaný Kláštor mníšok tvorí veľký komplex miestností, kde sa nachádza niekoľko dobre zachovaných skulptúr. Objekt zvaný Kostol, ktorý nemá s kresťanstvom nič spoločné, má fasádu pokrytú maskami Mayov a rôznymi mytologickými bytosťami.
Obdobie rozkvetu a dominantného postavenia Chichén Itzá bolo krátke, okolo roku 1200 ostalo mesto opustené. Stalo sa tak pravdepodobne po zničujúcom útoku vládcom Mayapanu, iného mocného mesta na polostrove Yucatán.


CHEOPSOVA PYRAMÍDA

30. prosince 2009 v 17:43
CHEOPSOVA PYRAMÍDA
Okolo roku 2560 pred Kr., Giza - Egypt

Monumentálna a obklopená tajomstvom, tak Cheopsova pyramída prečkala 45 storočí.

Cheopsova pyramída stojí na okraji púšte na západ od Nílu a postavil ju faraón Chufev (2590 až 2568 pred Kr.). Grécky tvar jeho mena znie Cheops. Dvaja králi z neskoršej dynastie. Chafre (Chefrén) a Menkaure (Mykerinos), postavili celkom blízko ďalšie pyramídy. Tieto tri pyramídy dokopy tvoria pravdepodobne jeden z najznámejších stavebných komplexov na svete, ktorý po stáročia fascinuje a hľadí sa naň s posvätnou úctou.
Táto posvätná úcta je opodstatnená. Cheopsova pyramída je vysoká 138 metrov (pôvodná výška bola dokonca 147 metrov) a bola postavená z vyše dva a pol milióna vápencových kvádrov s priemernou hmotnosťou dve a pol tony a pochádzajú z neďalekého kameňolomu. Stavba s hmotnosťou vyše šesť miliónov ton sa mohla vybudovať iba s pomocou rámp, pákových sústav, valcov a saní ťahaných volmi.
Napriek týmto primitívnym podmienkam sa pri konštrukcii pyramídy postupovalo s obrovskou, ťažko dosiahnuteľnou presnosťou. Pyramída stojí na umelo vytvorenej rovine, ktorej horizontálna odchýlka je menšia než dva cm. Pôdorys pyramídy je štvorcový s dĺžkou strany 227,5 metra. Štyri strany sú s nepatrnou odchýlkou orientované na sever, východ, juh a západ. Nevie sa, prečo táto dokonalosť bola taká dôležitá, no zrejme bola. Nikto nevie vysvetliť, prečo sa táto pyramídy vôbec postavila.
Podľa jednej teórie mala byť faraónovým náhrobkom. Mohlo by to tak byť. Zvláštne je iba to, že v tejto ani v iných pyramídach sa nikdy nenašli nejaké telá mŕtvych. Keď v 9. storočí po Kr. vstúpila do Cheopsovej pyramídy oficiálna delegácia a s najväčšími ťažkosťami preskúmala kráľovu hrobku, našla veľkú kamennú rakvu prázdnu, bez očividných známok porušenia.
Od 18. metrov vysokého vchodu na severnej strane sa v zohnutej polohe možno nízkou, úzkou chodbou dostať k Veľkej galérii dlhej 46,6 metra, smerujúcej ku kráľovej hrobke. Tá je 42,7 metra nad zemou a skrýva prázdnu žulovú rakvu. V pyramíde sú dve ďalšie prázdne miestnosti a okrem nich bol roku 1954 objavený v dlhej jame čln z cédrového dreva dĺžky 43,6 metra. Dnes je vystavený v múzeu Solar-Barque pri pyramídach. V blízkosti boli zrejme ukryté ďalšie člny. Pravdepodobne boli určené na dopravu mŕtveho panovníka do nového života.
Vo vzdialenosti asi 160 metrov od Cheopsovej pyramídy sa týči Chefrénova pyramída. Je vysoká 136,6 metra a má dĺžku strany 210,5 metra. Na jej špici vidieť ešte zvyšok pôvodného povrchu.
Najmenšia Mykerinova pyramída leží 200 metrov od Chefrénovej pyramídy. Je 62 metrov vysoká a dĺžka jej strany je 108 metrov.
Popri Cheopsovej pyramídy je isto na celom svete najznámejšia egyptským monumentom sfinga, ktorá pozorne stráži mesto mŕtvych. Tieto tri pyramídy sú súčasťou komplexu, ktorý zahŕňa niekoľko chrámov, menšie pyramídy a hroby kňazov a úradníkov. Menšie, južnejšie situované pyramídy boli pravdepodobne určené pre ženy kráľov a zostali nedostavané.
Záhada sfingy
Sfinga bola vždy symbolom tajomstiev a hádaniek. Postavil ju faraón Chefrén a jej hlava je pravdepodobne jeho portrétom. V pomere k obrovským pyramídam, ktoré sa týčia za ňou, pôsobí ako mačička, no v skutočnosti predstavuje ležiaceho leva s ľudskou hlavou. Sfinga bola vytvorená zo skaly a je 21 metrov vysoká a 74 metrov dlhá. Jej tvár v najširšom mieste meria 4,2 metra.
Sfinga bola pravdepodobne strážcom mesta mŕtvych, ktoré leží za ňou. Nos sa jej však sčasti odlomil a fúzy stratila úplne. Pôvodne bola zrejme pokrytá sadrou a pomaľovaná. Pred ňou je miesto, ku ktorému sa viaže pozoruhodný príbeh faraóna Thutmosa IV. z 15. storočia pred Kr. Po love na gazely odpočíval v tieni sfingy. Zaspal a snívalo sa mu, že vstúpil na egyptský trón potom, čo sochu vyslobodil z piesku. To aj spravil a trón podľa predpovede skutočne získal.7 divov sveta

30. prosince 2009 v 17:39
Staré divy sveta

Egyptské pyramídy / Pyramídy pri Gíze / Cheopsova pyramída
Semiramidine visuté záhrady/Babylon
Artemidin chrám v Efeze/Malá Ázia
Diova socha v Olympii/Grécko
Mauzóleum v Halikarnasse/Dnešné Turecko
Rodský kolos/Rodos
Alexandrijský maják/Alexandria

Nové divy sveta

Chichen Itzá/Yucatán
Kristus Spasiteľ/Rio de Janeiro
Veľký čínsky múr/Čína
Machu Picchu/Cusco/Peru
Petra/Jordánsko
Koloseum/Rím
Tádžmahal/India

ZIMA 2009 ?

29. prosince 2009 v 18:34
PáR TIPOV NA OBLEčENIE ZIMA 2009 :


free Moxie sukna

29. prosince 2009 v 15:19 →Free←
choď na 014.ca
do rámika napíš stardoll.com/en/starDesign.php?brandId=170 prihlas sa a hotovo


free tricko ,, Decade of the teens "

28. prosince 2009 v 14:20 →Free←
chodte na stardoll, prihlaste sa a dajte http://www.stardoll.com/en/campaigns/decade-of-the-teens/ dole do tych okienok napiste hocico a potom uz len chodte do svojej suite

free peniaze len dnes !!!

24. prosince 2009 v 11:47 →Free←
free 25 stardollárov!

1. ostaňte prihlásený na stardolle.
2. potom normálne zadajte link tam, kde sa píše stardoll.co* **e namiesto toho http://www.stardoll.com/en/xml/getXMasMoney.php
3. keď znovu zadáte stardoll.com, čaká na vás o 25 stardollarov viac :D :D :D

Veľmi pekné Moxie tričko

19. prosince 2009 v 19:26 →Free←

choďte na unblocknyc.info
do rámika stardoll.com/en/starDesign.php?brandId=170
prihláste sa na stardoll a dostanete moxie tričko